I) WEBSITE TRỌN GÓI – GIÁ RẺ

CÁ NHÂN KHỞI NGHIỆP
3.000.000 VNĐ
💔 Thiết kế responsive hiển thị đẹp mắt trên mọi thiết bị hiện nay
💔 Miễn phí tên miền quốc tế đuôi .com, .net, ...
💔 Miễn phí hosting lưu trữ website 3GB
💔 Không giới hạn băng thông website
💔 Lựa chọn giao diện website có sẵn ở kho giao diện của chúng tôi hoặc thiết kế riêng với yêu cầu đơn giản
💔 Hoàn thiện nội dung cơ bản cho website (bao gồm cả trang chủ và trang con)
💔 Thiết kế miễn phí logo và banner
💔 Thời gian hoàn thành: 4 ngày
💔 Bàn giao full quyền quản trị website sau khi hoàn thành
💔 Trình quản lý website đơn giản, dễ dùng
💔 Hướng dẫn tự quản trị website qua teamview (có video hướng dẫn tự quản trị website)
💔 Bảo hành và duy trì website trong trọn đời
💔 Không phát sinh thêm chi phí trong quá trình bảo hành. Hỗ trợ miễn phí kỹ thuật liên quan
💔 Chi phí gia hạn sau 1 năm: ĐƯỢC BÁO GIÁ RIÊNG (dùng để gia hạn tên miền, hosting và nâng cấp website)
CÁ NHÂN PLUS +
5.000.000 VNĐ
💔 Thiết kế responsive hiển thị đẹp mắt trên mọi thiết bị hiện nay
💔 Miễn phí tên miền quốc tế đuôi .com, .net, ...
💔 Miễn phí hosting lưu trữ website 10GB
💔 Không giới hạn băng thông website
💔 Lựa chọn giao diện website có sẵn ở kho giao diện của chúng tôi hoặc thiết kế riêng với yêu cầu đơn giản
💔 Hoàn thiện nội dung cơ bản cho website (bao gồm cả trang chủ và trang con)
💔 Thiết kế miễn phí logo và banner
💔 Thời gian hoàn thành: 5 ngày
💔 Bàn giao full quyền quản trị website sau khi hoàn thành
💔 Trình quản lý website đơn giản, dễ dùng
💔 Hướng dẫn tự quản trị website qua teamview (có video hướng dẫn tự quản trị website)
💔 Bảo hành và duy trì website trong trọn đời
💔 Không phát sinh thêm chi phí trong quá trình bảo hành. Hỗ trợ miễn phí kỹ thuật liên quan
💔 Chi phí gia hạn sau 1 năm: ĐƯỢC BÁO GIÁ RIÊNG (dùng để gia hạn tên miền, hosting và nâng cấp website)
CÁ NHÂN CHUYÊN NGHIỆP
7.000.000 VNĐ
💔 Thiết kế responsive hiển thị đẹp mắt trên mọi thiết bị hiện nay
💔 Miễn phí tên miền đuôi .com, .vn, .com.vn,...
💔 Miễn phí hosting lưu trữ website 15GB
💔 Không giới hạn băng thông website
💔 Lựa chọn giao diện website có sẵn ở kho giao diện của chúng tôi hoặc thiết kế riêng theo yêu cầu
💔 Hoàn thiện nội dung cơ bản cho website (bao gồm cả trang chủ và trang con)
💔 Thiết kế miễn phí logo và banner
💔 Thời gian hoàn thành: 6 ngày
💔 Bàn giao full quyền quản trị website sau khi hoàn thành
💔 Trình quản lý website đơn giản, dễ dùng
💔 Hướng dẫn tự quản trị website qua teamview (có video hướng dẫn tự quản trị website)
💔 Bảo hành và duy trì website trong trọn đời
💔 Không phát sinh thêm chi phí trong quá trình bảo hành. Hỗ trợ miễn phí kỹ thuật liên quan
💔 Chi phí gia hạn sau 1 năm: ĐƯỢC BÁO GIÁ RIÊNG (dùng để gia hạn tên miền, hosting và nâng cấp website)
  • Giá khác nhau dựa trên: ĐỘ KHÓ CỦA THIẾT KẾ  / CẤU HÌNH MÁY CHỦ LƯU TRỮ … và nhiều yếu tố khác
  • Quý khách nên lựa chọn gói phù hợp với NGÂN SÁCH / QUY MÔ HOẠT ĐỘNG, …
  • Liên hệ trực tiếp để được tư vấn GIAO DIỆN / NHẬN BÁO GIÁ / CHỌN GÓI PHÙ HỢP, …

II) WEBSITE TRỌN GÓI – TẦM TRUNG

DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP
8.000.000 VNĐ
💗 Thiết kế responsive hiển thị đẹp mắt trên mọi thiết bị hiện nay
💗 Miễn phí tên miền đuôi .com, .vn, .com.vn,...
💗 Miễn phí dung lượng hosting lưu trữ website 20GB
💗 Không giới hạn băng thông website
💗 Lựa chọn giao diện website có sẵn ở kho giao diện của chúng tôi hoặc thiết kế riêng theo yêu cầu
💗 Hoàn thiện nội dung cơ bản cho website (bao gồm cả trang chủ và trang con)
💗 Thiết kế miễn phí logo, banner, hình ảnh sản phẩm, dịch vụ
💗 Thời gian hoàn thành: 7 ngày
💗 Bàn giao full quyền quản trị website sau khi hoàn thành
💗 Trình quản lý website đơn giản, dễ dùng
💗 Hướng dẫn tự quản trị website qua teamview (có video hướng dẫn tự quản trị website)
💗 Bảo hành và duy trì website trọn đời.
💗 Không phát sinh thêm chi phí trong quá trình bảo hành. Hỗ trợ miễn phí kỹ thuật suốt quá trình bảo hành
💗 Chi phí gia hạn sau 1 năm: ĐƯỢC BÁO GIÁ RIÊNG (dùng để gia hạn tên miền, hosting và nâng cấp website)
DOANH NGHIỆP PLUS +
10.000.000 VNĐ
💗 Thiết kế responsive hiển thị đẹp mắt trên mọi thiết bị hiện nay
💗 Miễn phí tên miền đuôi .com, .vn, .com.vn,...
💗 Miễn phí dung lượng hosting lưu trữ website 50GB
💗 Không giới hạn băng thông website
💗 Lựa chọn giao diện website có sẵn ở kho giao diện của chúng tôi hoặc thiết kế riêng theo yêu cầu
💗 Hoàn thiện nội dung cơ bản cho website (bao gồm cả trang chủ và trang con)
💗 Thiết kế miễn phí logo, banner, hình ảnh sản phẩm, dịch vụ
💗 Thời gian hoàn thành: 8 ngày
💗 Bàn giao full quyền quản trị website sau khi hoàn thành
💗 Trình quản lý website đơn giản, dễ dùng
💗 Hướng dẫn tự quản trị website qua teamview (có video hướng dẫn tự quản trị website)
💗 Bảo hành và duy trì website trọn đời.
💗 Không phát sinh thêm chi phí trong quá trình bảo hành. Hỗ trợ miễn phí kỹ thuật suốt quá trình bảo hành
💗 Chi phí gia hạn sau 1 năm: ĐƯỢC BÁO GIÁ RIÊNG (dùng để gia hạn tên miền, hosting và nâng cấp website)
DOANH NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP
12.000.000 VNĐ
💗 Thiết kế responsive hiển thị đẹp mắt trên mọi thiết bị hiện nay
💗 Miễn phí tên miền đuôi .com, .vn, .com.vn,...
💗 Miễn phí dung lượnghosting lưu trữ website 100GB
💗 Không giới hạn băng thông website
💗 Lựa chọn giao diện website có sẵn ở kho giao diện của chúng tôi hoặc thiết kế riêng theo yêu cầu
💗 Hoàn thiện nội dung cơ bản cho website (bao gồm cả trang chủ và trang con)
💗 Thiết kế miễn phí logo, banner, hình ảnh sản phẩm, dịch vụ
💗 Thời gian hoàn thành: 10 ngày
💗 Bàn giao full quyền quản trị website sau khi hoàn thành
💗 Trình quản lý website đơn giản, dễ dùng
💗 Hướng dẫn tự quản trị website qua teamview (có video hướng dẫn tự quản trị website)
💗 Bảo hành và duy trì website trọn đời.
💗 Không phát sinh thêm chi phí trong quá trình bảo hành. Hỗ trợ miễn phí kỹ thuật suốt quá trình bảo hành
💗 Chi phí gia hạn sau 1 năm: ĐƯỢC BÁO GIÁ RIÊNG (dùng để gia hạn tên miền, hosting và nâng cấp website)
  • Giá khác nhau dựa trên: ĐỘ KHÓ CỦA THIẾT KẾ  / CẤU HÌNH MÁY CHỦ LƯU TRỮ … và nhiều yếu tố khác
  • Quý khách nên lựa chọn gói phù hợp với NGÂN SÁCH / QUY MÔ HOẠT ĐỘNG, …
  • Liên hệ trực tiếp để được tư vấn GIAO DIỆN / NHẬN BÁO GIÁ / CHỌN GÓI PHÙ HỢP, …

III) WEBSITE TRỌN GÓI – CAO CẤP

PREMIUM SILVER
15.000.000 VNĐ
💝 Thiết kế responsive hiển thị đẹp mắt trên mọi thiết bị hiện nay
💝 Miễn phí tên miền đuôi .com, .vn, .com.vn,...
💝 Miễn phí dung lượng hosting lưu trữ website không giới hạn
💝 Không giới hạn băng thông website
💝 Lựa chọn giao diện website có sẵn ở kho giao diện của chúng tôi hoặc thiết kế riêng theo yêu cầu
💝 Hoàn thiện nội dung cơ bản cho website (bao gồm cả trang chủ và trang con)
💝 Thiết kế miễn phí logo, banner, hình ảnh sản phẩm, dịch vụ
💝 Thời gian hoàn thành: 12 ngày
💝 Bàn giao full quyền quản trị website sau khi hoàn thành
💝 Trình quản lý website đơn giản, dễ dùng
💝 Hướng dẫn tự quản trị website qua teamview (có video hướng dẫn tự quản trị website)
💝 Bảo hành và duy trì website trọn đời. Hỗ trợ miễn phí kỹ thuật liên quan
💝 Không phát sinh thêm chi phí trong quá trình bảo hành
💝 Chi phí gia hạn sau 1 năm: ĐƯỢC BÁO GIÁ RIÊNG (dùng để gia hạn tên miền, hosting và nâng cấp website)
PREMIUM GOLD
25.000.000 VNĐ
💝 Thiết kế responsive hiển thị đẹp mắt trên mọi thiết bị hiện nay
💝 Miễn phí tên miền đuôi .com, .vn, .com.vn,...
💝 Miễn phí dung lượng hosting lưu trữ website không giới hạn
💝 Không giới hạn băng thông website
💝 Lựa chọn giao diện website có sẵn ở kho giao diện của chúng tôi hoặc thiết kế riêng theo yêu cầu
💝 Hoàn thiện nội dung đầy đủ cho website (bao gồm cả trang chủ và trang con)
💝 Thiết kế miễn phí logo, banner, hình ảnh sản phẩm, dịch vụ
💝 Thời gian hoàn thành: 15 ngày
💝 Bàn giao full quyền quản trị website sau khi hoàn thành
💝 Trình quản lý website đơn giản, dễ dùng
💝 Hướng dẫn tự quản trị website qua teamview (có video hướng dẫn tự quản trị website)
💝 Bảo hành và duy trì website trọn đời. Hỗ trợ miễn phí kỹ thuật liên quan
💝 Không phát sinh thêm chi phí trong quá trình bảo hành
💝 Chi phí gia hạn sau 1 năm: ĐƯỢC BÁO GIÁ RIÊNG (dùng để gia hạn tên miền, hosting và nâng cấp website)
PREMIUM DIAMOND
35.000.000 VNĐ
💝 Thiết kế responsive hiển thị đẹp mắt trên mọi thiết bị hiện nay
💝 Miễn phí tên miền đuôi .com, .vn, .com.vn,...
💝 Miễn phí dung lượng hosting lưu trữ website không giới hạn
💝 Không giới hạn băng thông website
💝 Lựa chọn giao diện website có sẵn ở kho giao diện của chúng tôi hoặc thiết kế riêng theo yêu cầu
💝 Hoàn thiện nội dung đầy đủ cho website (bao gồm cả trang chủ và trang con)
💝 Thiết kế miễn phí logo, banner, hình ảnh sản phẩm, dịch vụ
💝 Thời gian hoàn thành: 20 ngày
💝 Bàn giao full quyền quản trị website sau khi hoàn thành
💝 Trình quản lý website đơn giản, dễ dùng
💝 Hướng dẫn tự quản trị website qua teamview (có video hướng dẫn tự quản trị website)
💝 Bảo hành và duy trì website trọn đời. Hỗ trợ miễn phí kỹ thuật liên quan
💝 Không phát sinh thêm chi phí trong quá trình bảo hành
💝 Chi phí gia hạn sau 1 năm: ĐƯỢC BÁO GIÁ RIÊNG (dùng để gia hạn tên miền, hosting và nâng cấp website)
  • Giá khác nhau dựa trên: ĐỘ KHÓ CỦA THIẾT KẾ  / CẤU HÌNH MÁY CHỦ LƯU TRỮ … và nhiều yếu tố khác
  • Quý khách nên lựa chọn gói phù hợp với NGÂN SÁCH / QUY MÔ HOẠT ĐỘNG, …
  • Liên hệ trực tiếp để được tư vấn GIAO DIỆN / NHẬN BÁO GIÁ / CHỌN GÓI PHÙ HỢP, …
Menu
0966.305.104