I) WEBSITE TRỌN GÓI – GIÁ RẺ

CÁ NHÂN KHỞI NGHIỆP
3.000.000 VNĐ
✓ Thiết kế responsive hiển thị đẹp mắt trên mọi thiết bị hiện nay
✓ Miễn phí tên miền quốc tế đuôi .com, .net, ...
✓ Miễn phí hosting lưu trữ website 3GB
✓ Không giới hạn băng thông website
✓ Lựa chọn giao diện website có sẵn ở kho giao diện của chúng tôi hoặc thiết kế riêng với yêu cầu đơn giản
✓ Hoàn thiện nội dung cơ bản cho website (bao gồm cả trang chủ và trang con)
✓ Thiết kế miễn phí logo và banner
✓ Thời gian hoàn thành: 4 ngày
✓ Bàn giao full quyền quản trị website sau khi hoàn thành
✓ Trình quản lý website đơn giản, dễ dùng
✓ Hướng dẫn tự quản trị website qua teamview (có video hướng dẫn tự quản trị website)
✓ Bảo hành và duy trì website trong trọn đời
✓ Không phát sinh thêm chi phí trong quá trình bảo hành. Hỗ trợ miễn phí kỹ thuật liên quan
✓ Chi phí gia hạn sau 1 năm: ĐƯỢC BÁO GIÁ RIÊNG (dùng để gia hạn tên miền, hosting và nâng cấp website)
CÁ NHÂN PLUS +
5.000.000 VNĐ
✓ Thiết kế responsive hiển thị đẹp mắt trên mọi thiết bị hiện nay
✓ Miễn phí tên miền quốc tế đuôi .com, .net, ...
✓ Miễn phí hosting lưu trữ website 10GB
✓ Không giới hạn băng thông website
✓ Lựa chọn giao diện website có sẵn ở kho giao diện của chúng tôi hoặc thiết kế riêng với yêu cầu đơn giản
✓ Hoàn thiện nội dung cơ bản cho website (bao gồm cả trang chủ và trang con)
✓ Thiết kế miễn phí logo và banner
✓ Thời gian hoàn thành: 5 ngày
✓ Bàn giao full quyền quản trị website sau khi hoàn thành
✓ Trình quản lý website đơn giản, dễ dùng
✓ Hướng dẫn tự quản trị website qua teamview (có video hướng dẫn tự quản trị website)
✓ Bảo hành và duy trì website trong trọn đời
✓ Không phát sinh thêm chi phí trong quá trình bảo hành. Hỗ trợ miễn phí kỹ thuật liên quan
✓ Chi phí gia hạn sau 1 năm: ĐƯỢC BÁO GIÁ RIÊNG (dùng để gia hạn tên miền, hosting và nâng cấp website)
CÁ NHÂN CHUYÊN NGHIỆP
7.000.000 VNĐ
✓ Thiết kế responsive hiển thị đẹp mắt trên mọi thiết bị hiện nay
✓ Miễn phí tên miền đuôi .com, .vn, .com.vn,...
✓ Miễn phí hosting lưu trữ website 15GB
✓ Không giới hạn băng thông website
✓ Lựa chọn giao diện website có sẵn ở kho giao diện của chúng tôi hoặc thiết kế riêng theo yêu cầu
✓ Hoàn thiện nội dung cơ bản cho website (bao gồm cả trang chủ và trang con)
✓ Thiết kế miễn phí logo và banner
✓ Thời gian hoàn thành: 6 ngày
✓ Bàn giao full quyền quản trị website sau khi hoàn thành
✓ Trình quản lý website đơn giản, dễ dùng
✓ Hướng dẫn tự quản trị website qua teamview (có video hướng dẫn tự quản trị website)
✓ Bảo hành và duy trì website trong trọn đời
✓ Không phát sinh thêm chi phí trong quá trình bảo hành. Hỗ trợ miễn phí kỹ thuật liên quan
✓ Chi phí gia hạn sau 1 năm: ĐƯỢC BÁO GIÁ RIÊNG (dùng để gia hạn tên miền, hosting và nâng cấp website)
  • Giá khác nhau dựa trên: ĐỘ KHÓ CỦA THIẾT KẾ  / CẤU HÌNH MÁY CHỦ LƯU TRỮ … và nhiều yếu tố khác
  • Quý khách nên lựa chọn gói phù hợp với NGÂN SÁCH / QUY MÔ HOẠT ĐỘNG, …
  • Liên hệ trực tiếp để được tư vấn GIAO DIỆN / NHẬN BÁO GIÁ / CHỌN GÓI PHÙ HỢP, …

II) WEBSITE TRỌN GÓI – TẦM TRUNG

DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP
8.000.000 VNĐ
✓ Thiết kế responsive hiển thị đẹp mắt trên mọi thiết bị hiện nay
✓ Miễn phí tên miền đuôi .com, .vn, .com.vn,...
✓ Miễn phí dung lượng hosting lưu trữ website 20GB
✓ Không giới hạn băng thông website
✓ Lựa chọn giao diện website có sẵn ở kho giao diện của chúng tôi hoặc thiết kế riêng theo yêu cầu
✓ Hoàn thiện nội dung cơ bản cho website (bao gồm cả trang chủ và trang con)
✓ Thiết kế miễn phí logo, banner, hình ảnh sản phẩm, dịch vụ
✓ Thời gian hoàn thành: 7 ngày
✓ Bàn giao full quyền quản trị website sau khi hoàn thành
✓ Trình quản lý website đơn giản, dễ dùng
✓ Hướng dẫn tự quản trị website qua teamview (có video hướng dẫn tự quản trị website)
✓ Bảo hành và duy trì website trọn đời.
✓ Không phát sinh thêm chi phí trong quá trình bảo hành. Hỗ trợ miễn phí kỹ thuật suốt quá trình bảo hành
✓ Chi phí gia hạn sau 1 năm: ĐƯỢC BÁO GIÁ RIÊNG (dùng để gia hạn tên miền, hosting và nâng cấp website)
DOANH NGHIỆP PLUS +
10.000.000 VNĐ
✓ Thiết kế responsive hiển thị đẹp mắt trên mọi thiết bị hiện nay
✓ Miễn phí tên miền đuôi .com, .vn, .com.vn,...
✓ Miễn phí dung lượng hosting lưu trữ website 50GB
✓ Không giới hạn băng thông website
✓ Lựa chọn giao diện website có sẵn ở kho giao diện của chúng tôi hoặc thiết kế riêng theo yêu cầu
✓ Hoàn thiện nội dung cơ bản cho website (bao gồm cả trang chủ và trang con)
✓ Thiết kế miễn phí logo, banner, hình ảnh sản phẩm, dịch vụ
✓ Thời gian hoàn thành: 8 ngày
✓ Bàn giao full quyền quản trị website sau khi hoàn thành
✓ Trình quản lý website đơn giản, dễ dùng
✓ Hướng dẫn tự quản trị website qua teamview (có video hướng dẫn tự quản trị website)
✓ Bảo hành và duy trì website trọn đời.
✓ Không phát sinh thêm chi phí trong quá trình bảo hành. Hỗ trợ miễn phí kỹ thuật suốt quá trình bảo hành
✓ Chi phí gia hạn sau 1 năm: ĐƯỢC BÁO GIÁ RIÊNG (dùng để gia hạn tên miền, hosting và nâng cấp website)
DOANH NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP
12.000.000 VNĐ
✓ Thiết kế responsive hiển thị đẹp mắt trên mọi thiết bị hiện nay
✓ Miễn phí tên miền đuôi .com, .vn, .com.vn,...
✓ Miễn phí dung lượnghosting lưu trữ website 100GB
✓ Không giới hạn băng thông website
✓ Lựa chọn giao diện website có sẵn ở kho giao diện của chúng tôi hoặc thiết kế riêng theo yêu cầu
✓ Hoàn thiện nội dung cơ bản cho website (bao gồm cả trang chủ và trang con)
✓ Thiết kế miễn phí logo, banner, hình ảnh sản phẩm, dịch vụ
✓ Thời gian hoàn thành: 10 ngày
✓ Bàn giao full quyền quản trị website sau khi hoàn thành
✓ Trình quản lý website đơn giản, dễ dùng
✓ Hướng dẫn tự quản trị website qua teamview (có video hướng dẫn tự quản trị website)
✓ Bảo hành và duy trì website trọn đời.
✓ Không phát sinh thêm chi phí trong quá trình bảo hành. Hỗ trợ miễn phí kỹ thuật suốt quá trình bảo hành
✓ Chi phí gia hạn sau 1 năm: ĐƯỢC BÁO GIÁ RIÊNG (dùng để gia hạn tên miền, hosting và nâng cấp website)
  • Giá khác nhau dựa trên: ĐỘ KHÓ CỦA THIẾT KẾ  / CẤU HÌNH MÁY CHỦ LƯU TRỮ … và nhiều yếu tố khác
  • Quý khách nên lựa chọn gói phù hợp với NGÂN SÁCH / QUY MÔ HOẠT ĐỘNG, …
  • Liên hệ trực tiếp để được tư vấn GIAO DIỆN / NHẬN BÁO GIÁ / CHỌN GÓI PHÙ HỢP, …

III) WEBSITE TRỌN GÓI – CAO CẤP

PREMIUM SILVER
15.000.000 VNĐ
✓ Thiết kế responsive hiển thị đẹp mắt trên mọi thiết bị hiện nay
✓ Miễn phí tên miền đuôi .com, .vn, .com.vn,...
✓ Miễn phí dung lượng hosting lưu trữ website không giới hạn
✓ Không giới hạn băng thông website
✓ Lựa chọn giao diện website có sẵn ở kho giao diện của chúng tôi hoặc thiết kế riêng theo yêu cầu
✓ Hoàn thiện nội dung cơ bản cho website (bao gồm cả trang chủ và trang con)
✓ Thiết kế miễn phí logo, banner, hình ảnh sản phẩm, dịch vụ
✓ Thời gian hoàn thành: 12 ngày
✓ Bàn giao full quyền quản trị website sau khi hoàn thành
✓ Trình quản lý website đơn giản, dễ dùng
✓ Hướng dẫn tự quản trị website qua teamview (có video hướng dẫn tự quản trị website)
✓ Bảo hành và duy trì website trọn đời. Hỗ trợ miễn phí kỹ thuật liên quan
✓ Không phát sinh thêm chi phí trong quá trình bảo hành
✓ Chi phí gia hạn sau 1 năm: ĐƯỢC BÁO GIÁ RIÊNG (dùng để gia hạn tên miền, hosting và nâng cấp website)
PREMIUM GOLD
25.000.000 VNĐ
✓ Thiết kế responsive hiển thị đẹp mắt trên mọi thiết bị hiện nay
✓ Miễn phí tên miền đuôi .com, .vn, .com.vn,...
✓ Miễn phí dung lượng hosting lưu trữ website không giới hạn
✓ Không giới hạn băng thông website
✓ Lựa chọn giao diện website có sẵn ở kho giao diện của chúng tôi hoặc thiết kế riêng theo yêu cầu
✓ Hoàn thiện nội dung đầy đủ cho website (bao gồm cả trang chủ và trang con)
✓ Thiết kế miễn phí logo, banner, hình ảnh sản phẩm, dịch vụ
✓ Thời gian hoàn thành: 15 ngày
✓ Bàn giao full quyền quản trị website sau khi hoàn thành
✓ Trình quản lý website đơn giản, dễ dùng
✓ Hướng dẫn tự quản trị website qua teamview (có video hướng dẫn tự quản trị website)
✓ Bảo hành và duy trì website trọn đời. Hỗ trợ miễn phí kỹ thuật liên quan
✓ Không phát sinh thêm chi phí trong quá trình bảo hành
✓ Chi phí gia hạn sau 1 năm: ĐƯỢC BÁO GIÁ RIÊNG (dùng để gia hạn tên miền, hosting và nâng cấp website)
PREMIUM DIAMOND
35.000.000 VNĐ
✓ Thiết kế responsive hiển thị đẹp mắt trên mọi thiết bị hiện nay
✓ Miễn phí tên miền đuôi .com, .vn, .com.vn,...
✓ Miễn phí dung lượng hosting lưu trữ website không giới hạn
✓ Không giới hạn băng thông website
✓ Lựa chọn giao diện website có sẵn ở kho giao diện của chúng tôi hoặc thiết kế riêng theo yêu cầu
✓ Hoàn thiện nội dung đầy đủ cho website (bao gồm cả trang chủ và trang con)
✓ Thiết kế miễn phí logo, banner, hình ảnh sản phẩm, dịch vụ
✓ Thời gian hoàn thành: 20 ngày
✓ Bàn giao full quyền quản trị website sau khi hoàn thành
✓ Trình quản lý website đơn giản, dễ dùng
✓ Hướng dẫn tự quản trị website qua teamview (có video hướng dẫn tự quản trị website)
✓ Bảo hành và duy trì website trọn đời. Hỗ trợ miễn phí kỹ thuật liên quan
✓ Không phát sinh thêm chi phí trong quá trình bảo hành
✓ Chi phí gia hạn sau 1 năm: ĐƯỢC BÁO GIÁ RIÊNG (dùng để gia hạn tên miền, hosting và nâng cấp website)
  • Giá khác nhau dựa trên: ĐỘ KHÓ CỦA THIẾT KẾ  / CẤU HÌNH MÁY CHỦ LƯU TRỮ … và nhiều yếu tố khác
  • Quý khách nên lựa chọn gói phù hợp với NGÂN SÁCH / QUY MÔ HOẠT ĐỘNG, …
  • Liên hệ trực tiếp để được tư vấn GIAO DIỆN / NHẬN BÁO GIÁ / CHỌN GÓI PHÙ HỢP, …
Menu
0966.305.104